Chúc mừng năm mới Xuân Ất Mùi
Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2015
Triển khai đăng ký Hồ Sơ Trực Tuyến trên trang thông tin điện tử Sở TN&MT từ ngày 01/10/2014
Hội nghị Triển khai luật Đất đai 2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Huyện:
Số BN:
CMND:
LIÊN KẾT WEBSITE