Chúc mừng năm mới 2016
Tra cứu thông tin thửa đất trên ứng dụng IOS
Công bố: Danh sách phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng
Nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục mới
Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngành Quản lý Đất đai
Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Hưởng ứng Giờ trái đất 2015
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Huyện:
Số BN:
CMND:
LIÊN KẾT WEBSITE