Triển khai đăng ký Hồ Sơ Trực Tuyến trên trang thông tin điện tử Sở TN&MT từ ngày 01/10/2014
Hội nghị Triển khai luật Đất đai 2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành
Họp mặt kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2014)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường năm 2014
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Huyện:
Số BN:
CMND:
LIÊN KẾT WEBSITE